Säkerhetstjänster för företag

Erbjuder säkerhetslösningar anpassade efter era behov


Ett heltäckande skydd för ditt företag

Skapa trygghet och skydda tillgångar

Ett bra skydd mot inbrott är en viktig investering. Med företagslarm från Larmtech kan du känna dig tryggare med att obehöriga inte befinner sig på arbetsplatsen. 


Våra tjänster

Inbrottslarm

Konsekvenserna av en ovälkommen intrång kan orsaka betydande skador på verksamheten genom störningar och produktionsbortfall. Det kan dessutom ge upphov till en känsla av otrygghet bland personalen och fruktan för att stöta på obehöriga individer på arbetsplatsen.

Brandlarm

Det är av stor vikt att snabbt upptäcka en brand för att omedelbart kunna vidta åtgärder och därigenom minimera skador både på människor och egendom. Med rätt brandlarm skapar du trygghet för människor och samtidigt skyddar dina tillgångar.

Kameraövervakning

Kameraövervakning kan vara en avskräckande faktor och minska risken för inbrott och skadegörelse.
Det skapar trygghet på arbetsplatsen om något oförutsett skulle hända. 
Vid händelse av brott kan kameraövervakning fungera som bevis. 

Passersystem

Passersystem är ett enkel metod för att säkra dörrar till olika lokaler och utrymmen samtidigt som det ger behöriga åtkomst. Vi erbjuder flexibla lösningar som som kan integreras med ditt inbrottslarm. 

Kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med ditt företagslarm. 
Namn E-post Meddelande Skicka in